Đối tác chiến lược Kukmart

Đối tác chiến lược

Quan hệ đối tác chiến lược là sự hợp tác dài hạn, bình đẳng giữa KUKMART và các thương hiệu, nhà cung cấp để đạt được mục đích chung “góp phần nâng tầm cuộc sống Việt”. Vì thế, ở KUKMART, muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, các thương hiệu, nhà cung cấp phải hội tụ đủ các tiêu chí:

 Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược của KUKMART:

 - Là đơn vị có ngành hàng, mục tiêu phát triển kinh doanh phù hợp với KUKMART.

- Là thương hiệu/nhà cung cấp uy tín cao và có vị thế vững chắc trên thị trường.

- Có lịch sử phát triển lâu đời, tiềm lực phát triển mạnh mẽ.

- Sản phẩm của thương hiệu phù hợp với định hướng kinh doanh của KUKMART và nhu cầu thị trường.

- Rõ ràng, minh bạch và nhất quán trong quan hệ hợp tác chiến lược.

- Có tính ổn định, lâu dài theo thời gian

- Các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản xuất hàng gia dụng của Việt Nam

Zalo